Ana Sayfa / Gündem / Bakan’dan emeklilere kötü haber!

Bakan’dan emeklilere kötü haber!

Endüstri ilişkilerinin düzenli ve kalıcı bir barış ortamını oluşturabilmesinin özellikle sosyal tarafların diyaloğuna bağlı olduğunu belirten Müezzinoğlu, İş Kanunu ile düzenlenen “Üçlü Danışma Kurulu”nun da bu düşüncenin bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Bakanlık olarak Üçlü Danışma Kurulunu, sosyal diyaloğu esas alan, emek  ile sermayeyi birbirini tamamlayan iki unsur olarak gören yaklaşımın somutlaşmış  bir hali olarak gördüklerine işaret eden Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

“Her durumda, her ortamda, her zaman sonuna kadar diyaloğa açık olan  bakanlığımız, paydaşlarımız olan bu masanın etrafındaki sosyal tarafların görüş  ve önerilerini dikkate alarak çalışma hayatına ilişkin politikasını belirlemeye  azami özen göstermektedir. Çalışma hayatında çözüme kavuşan sorunlar yanında  önümüzde çözüme kavuşturulmayı bekleyen başlıklar var. Çalışma yaşamı, içerisinde  barındırdığı toplumsal dinamikler nedeniyle farklı bir alandır. Bu nedenle,  sosyal taraflar arasında dengenin sağlanmasında sosyal diyalog mekanizmasının  etkin şekilde kullanılmasına önem vermekteyiz.”

Müezzinoğlu, işsizliğin azaltılması ve istihdam olanaklarının  artırılmasının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürekli önemini koruyan bir  konu olduğunu belirterek, “Bu soruna yönelik politikaların bütüncül olarak  uygulanmasını sağlamak ve kalıcı çözüm önerileri geliştirebilmek amacıyla Ulusal  İstihdam Stratejisini 2014 yılından bu yana uyguluyoruz.  2023 vizyonu ile  hazırlanan stratejide, işsizlik oranının yüzde 5 düzeylerine indirilmesi,  istihdam oranının yüzde 55 düzeylerine yükseltilmesi ve tarım dışı sektörlerde  kayıt dışı istihdam oranının yüzde 15’in altına indirilmesi hedeflenmektedir.”  ifadesini kullandı.

“Kıdem tazminatının yeniden düzenlenmesi gündemimizde”

İş gücü piyasasının etkinliğini artırmaya yönelik önemli reformlar  yaptıklarını ve bu kapsamda bu yıl başından itibaren birçok düzenlemeyi hayata  geçirildiklerine değinen Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

“Öncelikle sosyal tarafların görüşleri doğrultusunda ekonomimize ve  işverenlere getireceği maliyetler üzerine yapılan detaylı analiz sonucunda asgari  ücret net bin 300  lira olarak belirlenmiştir. Söz konusu düzenlemenin işverene  getireceği ek maliyetin etkisinin azaltılabilmesi amacıyla da bu maliyetin bir  kısmının hazine tarafından karşılanması sağlanmıştır.  Kayıt dışılık ile mücadele  kapsamında ücretlerin banka kanalıyla ödenmesi için zorunlu olan çalışan sayısı  10’dan 5’e indirilerek kapsama giren kişi sayısı artırılmıştır.  Bakanlığımız,  kayıtlı istihdam ve gelir güvencesinin sağlanması ile birlikte, çalışma hayatı ve  ekonomimizin rekabet gücünün ve değişen koşullara uyum yeteneğinin artırılmasını  da gözetmekle yükümlüdür. Bunu sağlamanın önemli bir yolu, istihdam biçimlerinin  artırılmasıdır. Bu amaçla, son yıllarda birçok ülkede kullanımı yaygınlaşan bir  çalışma şekli olan ‘özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi’  kurulması ile ‘uzaktan çalışma’ düzenlemeleri, mevzuatımıza ilk kez  kazandırılmıştır. Tamamladığımız bir diğer düzenleme ise analık izni sonrasında  çocuğun mecburi ilköğretim çağına gelmesine kadar ebeveynlerden birine kısmi  süreli çalışma hakkı verilmesidir. Gündemimizde olup tartışılan önemli bir diğer  düzenleme ise kıdem tazminatının, sosyal tarafların mutabakatını gözeten bir  yaklaşımla yeniden düzenlenmesidir. Bu kapsamda, konuyla ilgili olarak, işçi ve  işverenlerimizin görüşlerini almaya yönelik kapsamlı bir anket çalışması da  yapılmıştır.”

“Kısa vadede bir açıklama yapılması planlanmıyor”

Bir basın mensubunun, emeklilere aylıkları karşılığında banka  promosyonu verilmesine ilişkin görüşmelerin hangi aşamada olduğunu sorması  üzerine Müezzinoğlu, şu yanıtı verdi:

“Bu konuda kısa vadede bir açıklama yapılması planlanmıyor. Yaklaşık  11,5 milyon emeklimizin emekli maaşlarının, kendilerine ulaşıncaya kadar  bankalarda kaldığı süre ortalama 1,5 gün. Kamu bankalarında bu süre 2 gün. Bu  paranın 2 gün veya 2 gece bankalarda değerlendirilmesi emeklilerimizin bu anlamda  promosyondan beklediği bir karşılığı ne yazık ki yansıtmıyor. Çok minimum bir  rakam olarak kalıyor. Çünkü ayda 2 gece kaldığını var sayarsak bu, yılda 24 gece  yapıyor. Emeklilere aylık olarak ödenen yaklaşık 120 milyar lira gibi bir paranın  yılda 24 gece bankada kaldığını düşündüğünüzde 11,5 milyon emeklimize  promosyondan yansıyacak para kamuoyunun konuştuğu rakamlara yaklaşır bir rakam  değil. Dolayısıyla Sayın Başbakanımız ve kamu bankalarıyla görüşmelerimiz bir  süre daha devam edecek. Burada farklı destekleri sağlayabilirsek, emeklimizin  kısmen beklediği bir promosyon müjdesini verme gayretinde olacağız ama bunu  akşamdan sabaha gibi kamuoyu algılamasın.”

Müezzinoğlu, söz konusu rakamın ne kadar olduğu yönündeki bir soruya,  “Azami olarak yıllık 100 milyon gibi bir rakam çıkıyor, 3 yıllık dediğinizde 300  milyon lira. 300 milyon lirayı 11,5 milyon emekliye paylaştırdığınızda ve bunu da  gruplara böldüğünüzde hangi gruba ne kadar düşeceğini hesaplayabilirsiniz. Bu  rakama biz razı değiliz veya bu rakamla ilgili bir sorumluluğu yüklenmek  istemiyoruz. Ama emeklilerimizin dernekleri var, bunların farklı özel bankalarla  iletişimleri var. Serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde o haklarını da  değerlendirebilirler.” dedi.

“Hileli süreçleri minimize edecek noktaya geleceğiz”

Müezzinoğlu, esnek çalışmaya imkan sağlayan “Özel İstihdam Büroları  Yönetmeliği”nin Resmi Gazete’de dün yayımlandığı anımsatılıp, buradaki çalışma  şartlarının sorulması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

“İşçilere, çalışana, alın teri dökene farklı farklı sıfatlar takılması  değil onların emeklerinin karşılığı hak ve hukuklarının korunup korunamadığı  konusunun konuşulması gerekir. Bu anlamda bakanlık olarak emeğin karşılığında  alın terinin hak ve hukukunu koruyacak düzenlemeleri yapmakla sorumluyuz. Burada  bir boşluk olursa bu boşlukları da değerlendiririz.”

Sayıştayın, 465 kişinin öldükten sonra da sigortalılık halinin devam  ettiği yönündeki raporunun ardından bir çalışma başlatılıp başlatılmadığının  sorulması üzerine Müezzinoğlu, “Bu konu ve buna benzer konularda gerekli  çalışmaları da yapıyoruz. Otomasyon sistemimizi çok daha detaylı noktaya  taşıdığımıza inanıyorum. Bu tür hileli süreçleri minimize edecek ya da  sıfırlayacak noktaya geleceğiz. Gerekli incelemeleri başlatıldı.” dedi.

Müezzinoğlu’nun konuşmasının ardından basına kapatılan toplantıya,  Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, Bakanlık Müsteşarı Ahmet Erdem, SGK Başkan  Yardımcısı Cevdet Ceylan, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TOBB Yönetim Kurulu  üyesi İbrahim Burkay, TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, Türk-İş Genel  Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK  Genel Başkanı Kani Beko ve ilgililer katıldı.

Bu habere de bakabilirisiniz

Sinop’ta engellilere yönelik proje destek başvuruları başladı

Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından (İŞKUR) 2021/2. dönem engellilere yönelik proje destek …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir